Jezioro Jasne

Jezioro Czyste/Jasne (Pojezierze Iławskie)

Jezioro Czyste – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława, leżące na terenie Pojezierza Iławskiego. Jezioro znajduje się na terenie rezerwatu przyrody Jasne w Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego. To bezodpływowe jezioro o niespotykanie czystej i przeźroczystej wodzie (światło dociera na głębokość 14-15 m) jest najchętniej odwiedzanym miejscem na terenie parku.

Od szeregu lat naukowcy i studenci z Uniwersytetu Toruńskiego prowadzą badania dotyczące tego jeziora. Odczyn wody jest kwaśny, jego pH = 4,3. Ze względu na skład i charakter wody życie biologiczne w tym jeziorze jest bardzo ubogie.

Ogranicza się ono do kilku gatunków glonów i sinic oraz do wąskiego pasa roślinności przybrzeżnej. W Jasnym występują też kanibalistyczne okonie karłowate. Na tafli jeziora możemy obserwować pływające gągoły.
Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 10,7 ha przez 11,0 ha do 11,19 ha. Średnia głębokość jeziora wynosi 8,4 m[potrzebne źródło], natomiast głębokość maksymalna 19,8 m. W oparciu o badania przeprowadzone w 1995 roku wody jeziora zaliczono do I klasy czystości. Według urzędowego spisu opracowanego przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (KNMiOF) nazwa tego jeziora to Jezioro Czyste. W wiekszości publikacji i na mapach topograficznych jezioro to występuje pod nazwą Jezioro Jasne.

Źródło: Wikipedia